หน้าแรก   |  บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส   |  บริการสำหรับองค์กร บริการสมาชิกบัตร   |  แผนผังเว็บไซต์     
American Express - Thailand - Privacy Statement - E-mail Marketing Preferences

การตั้งค่าการรับข่าวสารการตลาดผ่านทางอีเมลของท่าน

กรุณากรอกอีเมลของท่านในช่องด้านล่างนี้ เพื่อเรียกดูและปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับข่าวสารการตลาดผ่านอีเมลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ หรือจดหมายข่าวจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่ท่านได้เคยระบุอีเมลกับทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มากกว่าหนึ่งอีเมล กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับอีเมลแต่ละอันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

กรุณาใส่อีเมลของท่านด้านล่างนี้
  


หมายเหตุ:
  • หากท่านปฏิเสธการรับข่าวสารสิทธิประโยชน์และจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล ท่านอาจจะยังได้รับอีเมลที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้จากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
    1. การแจ้งเตือนบริการสำคัญที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่าน
    2. จดหมายข่าวต่างๆ ที่ท่านเลือกลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการรับจดหมายข่าวเหล่านี้ กรุณาทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ด้านล่างของจดหมายข่าว
  • การตั้งค่าการรับข่าวสารการตลาดผ่านทางอีเมลเหล่านี้ใช้ได้กับสมาชิกบัตรในประเทศไทย และคนไทยที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรสของประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาจะใช้นโยบายและรูปแบบการตั้งค่าที่อีเมล์ที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของสมาขิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และเป็นไปตามกฏหมายหรือวิธีปฏิบัติของประเทศนั้น

ดู กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า และ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล สงวนสิทธิ์ © 2002 บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ยอมผูกพันตนตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของเว็บไซต์อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย